כרובית מטוגנת על מצע טחינה ירוקה
 
 
 
 

כרובית מטוגנת על מצע טחינה ירוקה