Potato baked in oven
 
 
 
 

Potato baked in oven

 
 
 
 
 

 
* המחירים אינם כוללים מע"מ